reede, aprill 16, 2010

Kaks fotokonkurssi


Fotovõistlus “AASTARING SAADJÄRVEL”


Saadjärve looduskeskus koostöös Tartu vallaga kuulutab välja fotovõistluse «Aastaring Saadjärvel».

Fotovõistluse sellele järgneva näituse eesmärk on anda hea ülevaade Saadjärve loodusväärtustest ning lähendada inimesi loodusele.


Fotovõistluse “Aastaring Saadjärvel” eeskirjad:

1. Osavõtuõigus
Võistlusel võivad osaleda kõik, välja arvatud võistluse korraldamisega seotud isikud. Võistlusel võib osaleda vaid Saadjärvel ja selle ümbruses tehtud loodusfotodega.

2. Konkursi ajakava
Võistlustöid saab postitada 1. aprill-10. Mai 2010
Tulemused avalikustatakse 20. mail Saadjärve looduskeskuses.

3. Konkursi vanuserühmad ja kategooriad
Konkurss korraldatakse kolmes vanuserühmas:
lapsed (kuni 13 a, kaasa arvatud)
noored (kuni 18 a, kaasa arvatud)
üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud).

Osaleda saab vaid ühes vanuserühmas. Noored võivad osaleda ka üldarvestuses, kuid sel juhul ei saa nad osaleda noortearvestuses.

Igas vanuserühmas hinnatakse töid neljas kategoorias:
1-kategooria – “Loomapildid”. Fotod järve ümber elavatest imetajaist, lindudest, kaladest, putukatest.
2-kategooria – “Taimed”. Järvetaimed lähivõttes ja osana elukeskkonnast.
3-kategooria – “Saadjärv”. Fotod Saadjärvest.
4-kategooria – “Inimene ja järv”. Fotod inimeste kooskõlast või konfliktidest Saadjärvega.


4. Võistlustööde arv
Iga osaleja võib võistlusele kokku esitada kuni 10 fotot.
Esitada ei tohi teistel fotokonkurssidel auhinnalisi kohti saanud töid.

5. Nõuded fotodele, nende mõõtmed
Fotosid oodatakse konkursile ainult digitaalselt JPG-failidena, mis on salvestatud CD-le. Pildifaili pikem külg peab olema minimaalselt 2000, maksimaalpikkus võib olla 6000 pikslit. Läbi interneti saadetavate fotode pikem külg maksimaalselt 3500 pikslit ja maht mitte üle 2 MB.
Autor vastutab CD töökorras oleku eest. Soovitame kontrollida CD-d enne postitamist.
Konkursile ei tohi esitada selliselt töödeldud fotosid, kus on pildielemente lisatud või eemaldatud. Elementaarne pildikorrektsioon on lubatud.

6. Fotode märgistamine
Pildifail peab olema nimetatud järgmiselt:
Vanuserühmkategooria_autorimärksõna_pildinimi.laiend
(näiteks 1L_ Vaatleja_J2rvsygisel.jpg; 1T_Algaja_Lendav88lane.tif).
Failinimi ei tohi sisaldada täpitähti ja kirillitsat ning kirjavahemärke (välja arvatud punkt laiendi ees ja alakriipsud failinimes osade eraldamiseks).
Vanuserühmade tähistamiseks palume kasutada järgmisi lühendeid:
1L (loomapiltide laste arvestus), 1N (loomapiltide noorte arvestus), 1T (loomapiltide üldarvestus),
2L (taimepiltide laste arvestus), 2N (taimepiltide noorte arvestus), 2T (taimepiltide üldarvestus)
3L (järvepiltide laste arvestus), 3N (järvepiltide noorte arvestus), 3T (järvepiltide üldarvestus),
4L (“Inimene ja järv” laste arvestus), 4N (“Inimene…” noorte arvestus), 4T (“Inimene…” üldarvestus).

7. Konkursitööde saatmine (alates 1. aprillist)
CD-d võistlustöödega palume tuua või saata aadressile:
Äksi Raamatukogu, Äksi küla, 60543 Tartumaa,
märgusõna SAADJÄRV.
Eraldi paberil palume lisada autori andmed (nimi, vanus, aadress, kontakttelefon ja meiliaadress). Ümbriku peale kirjutada autori nime asendav märksõna.


Meili teel on võimalik saata fotod aadressile saadjarve@gmail.com
Palume märkida meili subjekti reale “Saadjärve fotokonkurss” ning autori märksõna.
Samasse meili palume kirjutada ka autori andmed (nimi, vanus, aadress, kontakttelefon ja meiliaadress).8. Auhinnad
Iga vanuserühma igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht. Parimad tööd saavad au ja kuulsuse kõrval ka auhinna. Kõikide vanuserühmade kõikide kategooriate võidupiltide hulgast valib žürii välja ühe, mis hinnatakse tiitliga “Saadjärve foto 2010”.

9. Žürii ja hindamiskriteeriumid
Võistlevaid fotosid hindab žürii, mille koosseisu nimetab korraldaja. Žüriisse kuuluvad tunnustatud fotograafid, loodusetundjad ja korraldaja esindaja.
Hinnatakse nii fotode sisulist kui vormilist poolt, ideed ja selle väljendust. Žürii eeldab, et looduse pildistamisel on kinni peetud headest tavadest ja looduskaitse reeglitest.

10. Piltide kasutamine
Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse tulemuste avalikustamiseks meediaväljaannetes ja avalikel üritustel.
Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada loodushariduslikel eesmärkidel Saadjärvega seonduvas kontekstis, näiteks koostada neist näitusi, trükkida plakateid, kalendreid ja postkaarte.
Teisi konkursil osalenud pilte võib kasutada kokkuleppel autoritega.

11. Korraldajate vastutus
Korraldajad suhtuvad esitatud töödesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta postis tehtud kahju eest.

12. Autori vastutus
Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest.

Lisainfo: tel 735 3138
aksirk@tartuvv.ee


Fotovõistluse läbiviimist rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Võistluse koduleht.xxxxxFotokonkurss "Oh, ma vaene Tartu linn"

Kutsume kõiki fotohuvilisi üles jäädvustama Tartu linna probleeme, et juhtida tähelepanu Tartu linnas olevatele kitsaskohtadele. Katkised teed? Hulkuvad koerad? Ühistransport? Kodutud? Tõstata probleem, haara kaamera ja jäädvusta probleem fotole!

NB! Fotode esitamise tähtaeg on 19. aprill 2010.a.

Fotokonkursi tingimused:

1. Konkursil võivad osaleda kõik Tartu Ülikooli üliõpilased, välja arvatud TÜ üliõpilasesinduse liikmed ja Photopointi töötajad.
2. Iga osaleja võib saata kuni 3 fotot.
3. Foto minimaalne suurus on 2048x1536 pikslit.
4. Foto ei tohi olla digitaalselt töödeldud, va minimaalne kontrastsuse, heleduse ja värvikorrektsioon ning teravustamine. Lubatud on foto vähene lõikamine. Fotodel ei ole lubatud elementide kustutamine või asendamine, va tolmu vms eemaldamiseks fotolt. Foto ei tohi olla mitmest fotost kokku pandud. Ei tohi esitada ka digitaalselt kokku kleebitud panoraame.
5. Fotofail peab olema jpg formaadis ja fail ei tohi olla suurem kui 5 MB.
6. Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursile esitatud fotosid konkursist teavitavatel ja edendavatel või TÜ üliõpilasesindust reklaamivatel eesmärkidel koos autori nime äratoomisega.
7. Korraldajad jätavad endale õiguse konkursi käigus reeglite täpsustamiseks ja täiendamiseks.
8. Fotode esitamise viimane tähtaeg on 19. aprill 2010.a.
9. Fotod tuleb saata aadressile tyye.fotokonkurss@gmail.com. Pealkirjaks märkida Tartu. E-mailis peab olema kirjas foto autori nimi, teaduskond, eriala, kursus ja telefoni number.
10. Foto esitamisega kinnitab esitaja, et omab kõiki fotoga seotud autoriõigusi.
11. Fotokonkursi tulemused avaldatakse hiljemalt 1. mail 2010.a TÜÜE ametlikul koduleheküljel www.tyye.ee.
12. Fotokonkursi võitjad selgitab välja kolmeliikmeline žürii. Žürii koosneb ühest Photopointi, TÜÜE ja Tartu Ülikooli akadeemilise personali esindajast.

Auhinnad:
1. koht: Photopointi veebipõhise fotokursuse 3. osa (Praktilised näpunäited portreede, loomade, maastike ja lähikaadrite pildistamiseks) + 50-ne digipildi kupong.
2. koht: mälukaart (Silicon Power SDHC 8GB) + 50-ne digipildi kupong
3. koht: 2X50-ne digipildi kupong4 kommentaari:

Sigrid ütles ...

1. Konkursil võivad osaleda kõik Tartu Ülikooli üliõpilased, välja arvatud TÜ üliõpilasesinduse liikmed ja Photopointi töötajad.

vot siis nali. Aga õnneks mul on suur osa esikoha auhinnast juba olemas:D

pp ütles ...

Heh.

Sama punkti kohta, et kas siis ainult üliõpilased...? Plakati peal kõnetatakse "kõiki".

Fotoring ütles ...

Mu arust on see ikka vaid üliõpilastele mõeldud, kuigi reklaami peal on jah "kõigile" viidatud. Hmm.

pppppppp ütles ...

: (