neljapäev, oktoober 01, 2009

Konkurss "MEIE KODANIKUD"

Konkursi eesmärk on juhtida tähelepanu kodanikuks olemisele ja  kodaniku rolli ning kodanikuaktiivsuse väärtustamisele ühiskonnas.Ootame konkursile fotosid, mis kujutavad Eesti kodanikuühiskonna müüte ja väljakutseid;  erineva kodakondsusega inimesi meie ümber;  mida tähendab kodanikuks olemine; mis on kodanikuaktiivsus jne.

Esitada saab digikaameraga pildistatud mustvalgeid või värvifotosid. Fotod tuleb saata digitaalsel kujul aadressil konkurss@kondor.ee

Fotosid saab esitada alates 01.oktoober kuni 30.oktoober 2009

Võistlusfoto peab olema hea kvaliteediga, et seda hiljem vähemalt A4 formaadis välja trükkida. Soovitatav resolutsioon 180 dpi, suurus 2048 x 1536 pikslit, fotode suurus maksimaalselt 2MB (soovitav failiformaat.JPG).  Üks autor võib esitada kuni 5 tööd või kuni 5-st tööst koosneva temaatilise seeria.
Iga foto/fotoseeria edastamisel märkida:
  • foto pealkiri
  • koha/objekti/ürituse/tegevuse nimi või selgitus;
  • võistleja kontaktandmed(nimi, vanus, kodakondsus,  telefon, e-post).

Foto saatja vastutab esitatud fotode autorluse ning esitatud andmete õigsuse eest.

Võitjad selgitab hindamiskomisjon. Konkursile esitatud fotode puhul hinnatakse teemakohasust, originaalsust, väljendusrikkust ning headest pildistamise tavadest kinni pidamist. Komisjonil on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei haaku konkursi teemaga, osaleja andmed ei ole korrektsed või osaleja on esitanud valeandmed.

Võitjad avalikustatakse hiljemalt 26. november 2009
Parimatele töödele on välja pandud auhinnad. Pärast konkurssi komplekteeritakse võistlustöödest näitus. Näituse korraldamise aeg ja koht avalikustatakse koos fotokonkursi võitjate välja kuulutamisega. Korraldajale jääb õigus konkursile esitatud fotosid mitte tagastata ja kasutada neid üritustel ja trükistel tasuta ilma autoritasu maksmata mitte kommertseesmärkidel. Esitatud tööd kuuluvad peale konkurssi korraldajatele ning neid ei tagastata.

Lisainfot konkursi kohta saab meiliaadressilt: konkurss@kondor.ee
Konkurssi korraldab MTÜ ETNA Kondor projekti MEIE KODANIKUD raames, mida rahastab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus.

Kommentaare ei ole: