reede, juuni 06, 2008

Kaks fotokonkurssi


Tere,

Kutsume teid osalema fotokonkursil "Tartus näeme!".


Tartu Turismiinfokeskus
Raekoda, Tartu 50089
tel/faks: 7 442 111


xxxxx
Algab fotovõistlus "Maavalla hiied 10221 (2008)"

02.06.2008

Maavalla koda kuulutas välja fotovõistluse "Maavalla hiied 10221 (2008)", kuhu oodatakse osalema kõiki hiiesõpru. Fotovõistluse eesmärk on jäädvustada meie rahva looduslike pühapaikade ilu ja valu ning suunata inimesi märkama esivanemate väekohtade varjatud väärtusi.

Hiied, üksikud pühad puud, kivid, allikad, ristipuud ja muud looduslikud pühapaigad kätkevad endas loonalisi ning asise ja vaimse elma väärtusi, mis ootavad avastamist. Märkamist vajab seegi, kuidas inimene pühapaiku hoiab ja kasutab, olgu siis esivanemate heade tavade vaimus või hoopis teadmatult ja hoolimatult.


Mida pildistada?

Fotole võivad olla jäädvustatud ajaloolised looduslikud pühapaigad:
hiied, üksikud pühad puud, allikad, kivid, ristipuud, samuti hiljuti asutatud looduslikud pühapaigad ja kurepesadega postid, millele seotakse paelu. Pilti võib teha ka pühapaika toodud andidest ja raviesemetest, inimestest pühapaigas jõudu kogumas, ande jätmas, ravimas, tuld tegemas, nõu pidamas. Pildile võib püüda ka pühapaigas toimuvat reostamist, hävitustööd ja selle jälgi. Pildistatav paik või ese peab olema äratuntav.


Osalejad

Osalema oodatakse kõiki hiiesõpru, välja arvatud korraldajad ja hindamiskogu liikmed. Töid hinnatakse kahes jaos: (A) noored kuni 16-aastased (kaasa arvatud) ning (B) vanemad.


Tähtajad

Fotode esitamise viimane tähtaeg on selle aasta 31. porikuud (31.10.).
Pildid palume üles laadida Maavalla koja kodulehel www.maavald.ee alates sügiskuu 1. päevast (01.09.). Võistluse tulemused kuulutatakse välja ja auhinnad antakse kätte jõulukuu algul Tartus. Sündmuse täpse aja ja koha saab teada kooljakuu (11) algul Maavalla koja kodulehelt.


Millised peavad pildid olema?

Arvesse lähevad vaid digifotod, mille pikem külg on vähemalt 3000-piksline (noortel võib olla ka 2000-piksline) külgede suhtega 3:2 või 4:3, tiff- või vähima tihendamisega jpg-formaadis. Foto ei tohi olla digitaalselt muudetud (lubatud on heleduse, kontrasti ja tonaalsuse kohendamine). Üks osaleja võib saata kuni kümme pilti.

Pildifail peab olema nimetatud järgmiselt:
vanusejaotus_pildinimi_autorinimi.laiend
(Näiteks: A_hiiekivi_KaurKyyp1.jpg).


Lisa

Pildiga tuleb kaasa panna rtf-formaadis fail, kus on kirjas:
* pildifaili nimi
* autori nimi, vanus, telefon ja e-postiaadress
* pühapaiga nimi või nimed
* paiga asukoht (maakond, küla, talu), asukoha kirjeldus ja võimalusel
GPS-koordinaadid.
Pildi muudavad väärtuslikumaks selle saamise lugu (paigast teadasaamine, selle otsimine ja pildi tegemine), samuti koha lugu või lood, millest selgub, et tegemist on pühapaigaga, samuti jutustaja(te) nimed, elukohad ja sünniajad või viide teabeallikale.


Mis on Maavald?

Maavallaks on maarahvas nimetanud oma kodumaad. Lisaks Eesti vabariigi maa-alale hõlmab Maavald praegu Venemaal asuvaid Vadja- ja Setomaad ning Lätti jäävaid ajaloolisi maarahva külasid.


Piltide kasutamine

Maavalla kojal on õigus tasuta kasutada võistlusele saadetud pilte võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, Maavalla koja võrgulehel ja trükiväljaannetes ning koja korraldatavatel näitustel ja muudel harivatel ettevõtmistel.


Auhinnad

Noorte ja vanemate arvestuses antakse välja esimesed auhinnad. Eriauhinnad antakse järgmistes rühmades: puu(d), kivi(d), veekogu, kaitstavad liigid pühapaigas, annid, hiietavad, hiie valu.

Looduslike pühapaikade ülevaate ja muud asjakohast teavet leiab Maavalla
koja võrgulehelt: http://www.maavald.ee/maausk.html?op=rubriik&rubriik=20

Lähem teave:
koda@maavald.ee

Austusega


Ahto Kaasik
Maavalla koja vanem

Tel. 56686892
ahto.kaasik@maavald.ee
www.maavald.ee


1 kommentaar:

ROSA E OLIVIER ütles ...

"Più giù, in fondo alla Tuscolana..."

!?...passavo per un saluto!

http://elanavev.blogspot.com/