reede, juuni 13, 2008

Fotokonkurss "Viljandimaa järvemaastikud“Viljandimaa keskkonnateenistus korraldab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel loodusfoto konkursi “Viljandimaa järvemaastikud”, mille põhjal valmib käesoleva aasta sügisel näitus. Kuna Viljandimaal on kaugelt rohkem järvi (150 järve), kui vaid Viljandi ja Võrtsjärv, siis ootame võimalikult mitmekesist esitust. Kutsume kõiki fotovõistlusel osalema ning soovime meeldejäävaid hetki looduses!


1. Osavõtuõigus

Võistlusel võivad osaleda kõik, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud. Võistlusel võib osaleda vaid Viljandi maakonna järvemaastikest tehtud fotodega, mis on tehtud peale 1990. aastat kuni käesoleva ajani ning mida ei ole varem esitatud erinevatele fotokonkurssidele. Parimatest fotodest koostatakse ca 30-st fotost koosnev näitus.


2. Konkursi ajakava

Arvesse lähevad võistlustööd, mis on saabumisajaga kuni 01.september 2008. Tulemused avalikustatakse loodusfoto näituse avamisel oktoobris 2008 Viljandis.


3. Võistlustööde arv

Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 5 fotot.


4. Nõuded fotodele, nende mõõtmed ja märgistamine

Fotode pikema külje serva pikkus peab olema ligikaudu 30 cm. Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga. Foto tagaküljele kirjutatakse pildi allkiri, autori märksõna. Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud töid võib esitada digitaliseeritult. Piltidel on lubatud teha elementaarset heleduse, kontrasti ja värvi korrektsiooni. Konkursile ei ole lubatud saata fotomontaaze. Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (raw või jpg), slaidi või negatiivi, samuti infot võtteolukorra kohta.

Fotosid oodatakse konkursile ka digitaalselt jpg failidena, mis on salvestatud PC- või MAC-formaadis CD-le. Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (vastab ligikaudu 3 miljoni piksliga kaamera salvestatud kujutisele). Pildifaili pikema külje maksimumpikkus on 10 000 pikslit. Pildifail peab olema CD-l nimetatud järgmiselt: autorimärksõna_pildinimi.laiend näiteks Elmar_jarv.jpg; Volli_jarv.tif). Failinimi ei tohi sisaldada täpitähti ja kirillitsat ning kirjavahemärke (välja arvatud punkt laiendi ees ja alakriipsud failinimes osade eraldamiseks). Autor vastutab CD töökorras oleku eest. Soovitame kontrollida CD-d enne postitamist.


5. Konkursitööde saatmine ja tagastamine

Märgusõnaga “Viljandimaa järvemaastikud” varustatud pildid palume saata või tuua aadressile: Viljandimaa keskkonnateenistus, Paala tee 4, 71014 VILJANDI;

Lisainfo e-post: kristi.pollumae@viljandi.envir.ee

NB! Eraldi kinnisesse ümbrikusse palume lisada autori andmed: nimi, aadress, meiliaadress ja kontakttelefon. Kuue kuu jooksul pärast lõpuüritust on töid võimalik kätte saada aadressilt Paala tee 4, Viljandi. Näitustele välja valitud fotosid ei tagastata. Fotod soovitame pakkida korralikult, et kaitsta neid võimalike kahjustuste eest postis.


6. Auhinnad

Võistluse auhinnafond on 4 500 krooni. Välja antakse esimene, teine ja kolmas koht.

I koht kinkekaart väärtuses 2000.-

II koht kinkekaart väärtuses 1500.-

III koht kinkekaart väärtuses 1000.-

Konkursile esitatud parimatest töödest koostatakse näitus sügisel 2008.


7. Žürii ja hindamiskriteeriumid

Žüriisse kuuluvab kolm liiget. Hinnatakse loodusfotode väljendusrikkust ja emotsioonaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu loodusväärtust ja erakordsust. Žürii eeldab, et looduse pildistamisel on kinni peetud headest tavadest ja looduskaitse reeglitest.


8. Piltide kasutamine

Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, konkursi põhjal koostatud näitusel (ca. 30 fotot), konkursi galeriis Viljandimaa keskkonnateenistuse kodulehel. Konkursil osalenud pilte võib kokkuleppel autoriga tasuta kasutada ka looduskaitset edendavatel eesmärkidel.


9. Korraldajate vastutus

Korraldajad suhtuvad fotodesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta postis või laboris tehtud kahju eest.


10. Autori vastutus

Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor ning et pildid on tehtud Viljandi maakonnas. Samuti vastutab autor CD töökorras olemise eest.

Kommentaare ei ole: