pühapäev, jaanuar 23, 2011

Looduse Aasta Foto 2011

Algab fotovõistlus Looduse Aasta Foto 2011

Looduse Omnibuss, Eesti Energia ja Nordea Pank kutsuvad kõiki loodusfotohuvilisi – nii täiskasvanuid, noori kui lapsi – osalema fotovõistlusel “Looduse Aasta Foto 2011”. Algab jaht Tantsivatele Huntidele. Selle aasta fotovõistlus on pühendatud ÜRO poolt väljakuulutatud rahvusvahelisele metsa-aastale ja Eesti Ornitoloogiaühingu 90. sünnipäevale.
Tööde esitamise tähtaeg on 14. märts, võitjad kuulutame välja 24.aprillil 2011 NOKIA Kontserdimajas.
Osale ja erguta osalema ka oma sõpru.

Fotode esitamine konkursile Looduse Aasta Foto 2011

Pilte saab esitada ainult üle interneti, kasutades spetsiaalset üleslaadimismoodulit, mille leiab siit:

Põhjus on lihtne. Konkursil osalejate arv on suureks paisunud. Käsitsi andmete töötlemine võib tekitada probleeme, õigele pildile ei satu külge õiged kontaktandmed, kategooriad jms.
Kui teil puudub endal ligipääs internetile, soovitame kasutada sõprade-tuttavate abi.

Konkursi eeskirjad

1. Osavõtuõigus. Võistlusel võivad osaleda kõik, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud. Võistlusel võib osaleda vaid Eestis tehtud loodusfotodega, v.a kategoorias „Maailma loodus“.
2. Konkursi ajakava. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 14. märts 2011. Tulemused avalikustatakse 24.aprillil 2011.
3. Konkursi kategooriad. Konkurss korraldatakse kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13 a, kaasa arvatud), noored (kuni 19 a, kaasa arvatud) ja üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud).
Iga foto saab konkursil osaleda vaid ühe vanuserühma ühes kategoorias, mille määrab pildi autor. Žüriil on erandkorras õigus pildi võistluskategooriat muuta. Lastel ja noortel on õigus esitada töid soovi korral ka üldarvestuse kategooriates, samuti võivad lapsed osaleda noortearvestuses.
Laste ja noorte vanuserühmas hinnatakse töid neljas kategoorias:
* Esimene kategooria (1) – “Loomapildid”. Võistlevad fotod, mis kujutavad loomariigi esindajaid (imetajad, linnud, roomajad, kalad, putukad jms).
* Teine kategooria (2) – “Looduspildid”. Võistlevad loodusfotod maastikest, taimedest, seentest jms.
* Kolmas kategooria (3) – “Inimene ja loodus”. Hinnatakse pilte, mis väljendavad inimeste kooskõla loodusega, aga ka konflikte.
* Neljas kategooria (4) – „Maailma loodus“. Hinnatakse väljaspool Eestit tehtud loodusfotosid.
Üldarvestuses hinnatakse töid seitsmes kategoorias:
A-kategooria – “ Loomad oma keskkonnas ja loomaportreed”. Imetajad, linnud, roomajad, kalad, putukad jms suures plaanis või oma loomulikus elukeskkonnas.
B-kategooria – “Loomad tegutsemas”. Fotod, kus loomi on jäädvustatud tegevuses.
C-kategooria – “Taimed ja seened”. Taime- ja seeneriigi esindajad oma mitmekesisuses ning ilus nii lähivõttes kui ka osana keskkonnast.
D-kategooria – “Maastikupildid”. Pildid Eesti loodusmaastikest.
E-kategooria – “Inimene ja loodus”. Pildid, mis väljendavad inimeste ja looduse kooskõla, aga ka konflikte.
F-kategooria – “Vormi mängud looduses”. Kujundid ja mustrid looduses. Võib keskenduda looduse kujutamisele abstraktses vormis.
G-kategooria- „Maailma loodus“. Hinnatakse väljaspool Eestit tehtud loodusfotosid.
Kõikide vanuserühmade kõikide kategooriate võidupiltide hulgast valib žürii välja ühe, mida hinnatakse tiitliga “Looduse aasta foto 2011”.
4. Võistlustööde arv. Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 15 fotot.
5. Nõuded fotodele, nende mõõtmed ja märgistamine. Fotosid oodatakse konkursile digitaalselt.
Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (vastab ligikaudu 3 miljoni piksliga kaamera salvestatud kujutisele). Pildifaili pikema külje maksimumpikkus on 6000 pikslit.
Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud tööd tuleb esitada digitaliseeritult.
Lubatud on elementaarne heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon ning teravustamine. Piltidel ei ole lubatud elementide juurde lisamine või nende eemaldamine, va tolmuplekkide eemaldamine. Lubatud on digitaalselt kokku kleebitud panoraamid ning piltide dünaamilise ulatuse tõstmine (HDR=high dynamic range). Piltide töötlemisel tuleks meeles pidada head tava ja nähtu võimalikult tõepärast ning loomulikku esitust.
Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti infot võtteolukorra kohta.
Kui loomapilt on tehtud vangistuses viibivast loomast (näiteks loomaaias), peab loomapiltide kategooriates (A, B, 1L, 1N) esitamisel olema lisatud fotole märge “vangistuses” ja lühike selgitus, kus täpsemalt on pilt tehtud.
Pilte saab konkursile esitada 20. jaanuarist 2011 avatud üleslaadimislehe kaudu üle interneti maksimaalselt 10 MB suuruste .jpg failidena.
7. Auhinnad. Võistluse auhinnafond on üle 10 000 euro. Iga vanuserühma igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht. Kõikide vanuserühmade kõikide kategooriate võitjad saavad keraamik Anne Türni loodud skulptuuri “Tantsiv hunt”. Lisaks antakse välja rohkelt eriauhindu, sealhulgas metsa- ja linnuteemalistele fotodele.
Võidutööde hulgast valib zürii välja “Looduse aasta foto 2011”, mida tunnustatakse Suure Hundi tiitliga.
8. Žürii ja hindamiskriteeriumid. Žüriisse kuuluvad tunnustatud fotograafid, kunstnikud ja loodusetundjad. Hinnatakse loodusfotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu loodusväärtust, haruldust ja erakordsust. Žürii eeldab, et looduse pildistamisel on kinni peetud headest tavadest ja looduskaitse reeglitest.
9. Piltide kasutamine. Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, näitustel, avalikel üritustel, konkursi kodulehe galeriis ja konkursikogumikus.
Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada ka loodusfotograafiat edendavatel eesmärkidel, näiteks koostada eist näitusi ja slaidisarju, trükkida plakateid, kalendreid, postkaarte. Teisi konkursil osalenud pilte võib kasutada kokkuleppel autoritega.
10. Korraldajate vastutus. Korraldajad vastutavad konkursile esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest.
11. Autori vastutus. Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor. Autor peab jälgima, et esitatava foto laadimine õnnestus.
Lisainfo: tel 648 1740, 56 476 297, 56 483 480
info@looduseomnibuss.ee
www.looduseomnibuss.ee

Kommentaare ei ole: