neljapäev, juuli 31, 2008

Fotokonkursid


FOTO- JA ESSEEKONKURSS LASTELE JA NOORTELE

Kuulutame välja foto- ja esseekonkursid teemadel Minu kodu, Minu kool, Minu kodukant ja Minu Eestimaa. Tööde esitamise tähtaeg on 25. september. Osalema ootame kõiki üld- ja kutsehariduskoolide õpilasi.

Osavõtutingimused


• Osaleda võivad kõik üld- ja kutsehariduskoolide õpilased.
• Iga õpilane võib konkursile esitada ühe essee ja/või kuni 3 fotot.
• Tööd kolmes vanusegrupis: 6-10aastased, 11-14aastased, 15-18aastased.
• Konkursil osalenud töid ei tagastata. Korraldajal on õigus kõiki konkursi raames laekunud töid kasutada meediaväljaannetes, interneti koduleheküljel ja avalikel üritustel. Tööde kasutamisel lisatakse neile autori nimi.
• Essee tinglik pikkus kuni üks A4 kirjapoogen. Esseed koos vastava osavõtjavormiga saata hiljemalt 25. septembriks e-postil essee@unicef.ee
• Digitaalfotokaameraga pildistatud mustvalged või värvifotod koos lisatud osavõtjavormiga saata hiljemalt 25.septembriks e-postile foto@unicef.ee

Kokkuvõtted

UNICEFi žürii valib igast vanusegrupist ning mõlemast konkursist 3 paremat ja esitab need auhindamiseks. Kunkursi tulemused ja auhindade saajad tehakse teatavaks 3. novembril 2008 UNICEFi koduleheküljel.

Täiendav info


Telefonil 6000 300
E-postil essee@unicef.ee või foto@unicef.ee


xxxxx
Meenutusena veel see fotokonkurss, mille lõppemiseni pole palju aega jäänud.

Fotokonkurss "Teadlane - tänapäeva kangelane!"

Teaduskeskus AHHAA korraldab koostöös
Anne Noortekeskuse a EENetiga fotokonkursi
"Teadlane - tänapäeva kangelane"
.


Võistluse tingimused

 • Võistlus toimub kolmes vanuserühmas: kuni 12-aastased, 13...18-aastased, 19-aastased ja vanemad.
 • Viimane fotode esitamise kuupäev on 17. august 2008.
 • Iga osaleja võib esitada kuni kolm enda tehtud fotot.
 • Fotod esitada jpeg (jpg) formaadis.
 • Foto lühema külje pikkus on soovitavalt 2000 või rohkem pikslit.
 • Fotosid, mille lühem külg on alla 1200 piksli, vastu ei võeta.
 • Foto pikema külje ülempiir on 3500 pikslit.
 • Fotosid saab esitada ainult veebivormi kaudu.
 • Fotosid on lubatud digitaalselt töödelda.
 • Fotode hindamisel arvestatakse foto vastavust teemale, kunstilist taset, idee ja teostuse originaalsust, seotust Eestiga.
 • Konkursi võitjatele on auhindadeks mitmesugused elektroonilised tarvikud alates sülearvutist ja lõpetades mobiiltelefonidega.
 • Iga laekunud foto vaatab SA Teaduskeskus AHHAA enne veebis avaldamist üle. Keskusel on õigus keelduda hariduse ja teaduse andmesidevõrku mittesobivate piltide vastuvõtmisest.
 • Osaleja annab fotot või fotosid võistlusele esitades korraldajatele õiguse pilte tasuta kasutada: avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel, edastada Euroopa tasemel võistlusele.
 • Võistlusel ei tohi osaleda SA Teaduskeskuse AHHAA, Anne Noortekeskuse ja EENeti töötajad ning nende perekonnaliikmed ega ka žürii liikmed.

Kommentaare ei ole: